Gminy Serokomla

Informacja dot. podpisywania umów na kolektory słoneczne

Wójt Gminy Serokomla zaprasza mieszkańców do podpisywania umów na kolektory słoneczne.

Wójt Gminy Serokomla zaprasza mieszkańców do podpisywania umów na kolektory słoneczne.

W związku z realizacją projektu pn: "Odnawialne źródła energii  w Gminie Serokomla ", informujemy mieszkańców, którzy przystąpili do projektu (tj. podpisali umowy użyczenia)   że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2018 r. dla mieszkańców wsi : Bielany Duże, Bronisławów Duży, Czarna, Ernestynów, Krzówka , Leonardów i Wólka  oraz w terminie  do dnia 30.11.2018r.  dla pozostałych miejscowości.

 Umowy będą podpisywane w pokoju nr 25 (II piętro) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Serokomla w godzinach urzędowania.

Uwaga:  Umowę może podpisać tylko właściciel gruntu

Do podpisania umowy niezbędne będą:

  • dowody osobiste osób podpisujących umowę,

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Koszt udziału mieszkańca – 2100 zł

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w umowie. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie, tj. przed montażem instalacji będzie równoznaczne   z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się  z listy osoby zakwalifikowanej wcześniej do projektu .

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w okresie od października 2018 do czerwca 2019 r.