Gminy Serokomla

„Budowa Centrum wsi Ernestynów”

Szanowni Państwo. Zakończyliśmy kolejną inwestycję w Gminie Serokomla. Jest nią „Budowa Centrum wsi Ernestynów”.

Dzięki jej realizacji mieszkańcy Ernestynowa otrzymali budynek o pow. użytkowej 263,50 m2. W ostatnich dniach otrzymaliśmy oficjalne pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Od tej pory będzie on służył jako miejsce spotkań, imprez okolicznościowych oraz zebrań wiejskich.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania to 399 700,00 zł