Gminy Serokomla

Komisje

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji