Gminy Serokomla

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Odpady w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wólka.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest również w formie wystawki w terminach ogłoszonych przez Gminę.