Gminy Serokomla

Program "Czyste Powietrze"

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla
tel. 256239765

Logo programu

Dane liczbowe dot. wdrażania Programu na terenie Gminy Serokomla:

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.
- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 86
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 33
- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 912 623 ,19 zł

 

Strony internetowe Programu:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 

Informacje o Programie "Czyste Powietrze" i korzyściach z udziału w nim