Gminy Serokomla

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Serokomla

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Serokomla

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

 

adres

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

1.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli

 

ul. Nadstawna 6

21-413 Serokomla

 

887 371 536

sekretariat@gminaserokomla.pl

2.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejowie

 

Charlejów 48

21-413 Serokomla

 

25 755 45 02

sekretariat@gminaserokomla.pl

3.

 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie” Serokomla

 

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

 

25 755 45 02

sekretariat@gminaserokomla.pl

4.

 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polesie” Serokomla

 

ul. Warszawska 28

21-413 Serokomla

 

25 755 45 09

zsserokomla@wp.pl

5.

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla

 

ul. Kościelna 3

21-413 Serokomla

 

535 218 575

25 755 45 02 w.105

ania692@poczta.onet.pl

6.

 

 

Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia Serokomla

ul. Kościelna 3

21-413 Serokomla

661 168 642

stowarzyszenie.zach@op.pl

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży

Józefów Duży 14a

21-413 Serokomla

601 634 402

 

agata.sok@onet.pl