Gminy Serokomla

Władze Gminy

Wójt Gminy – Piotr Chaber


Zastępca Wójta Gminy – Marcin Kurek


Sekretarz Gminy – Aneta Mazur


Skarbnik Gminy – Joanna Chojęta